top of page

Oddílové příspěvky na rok 2023


Vážení rodiče, vážení atleti,

vzhledem k rostoucím cenám nákladů (nájmy sportovišť, ceny energií, výše startovného na závodech, vyšší ceny dopravy atd.), a několikaletému "nenavyšování" oddílových příspěvků musíme pro rok 2023 mírně navýšit příspěvky nejmladších kategorií a zároveň upravit termíny jejich splatnosti. I přes navýšení / upravený model nadále zastáváme pozici jednoho z nejdostupnějších sportů i klubů v Havířově i v regionu.


Výše příspěvků pro rok 2023 a jejich splatnost

Nově zavádíme jednotnou výši oddílových příspěvků pro všechny věkové kategorie:

2000 Kč - na období od 1. 1. 2023 do 31. 12 .2023 se splatností do 31. 1. 2023

- v případě včasné platby na celý rok obdrží atlet funkční oddílové triko s logem klubu


Zachováváme i variantu s možným rozdělením platby na dvě části, avšak s drobným navýšením celkové částky a následující úpravou:

1200 Kč - na období od 1. 1. 2023 do 30. 6 .2023 se splatností do 31. 1. 2023

a

1200 Kč - na období od 1. 7. 2023 do 31. 12 .2023 se splatností do 31. 9. 2023

- v případě rozdělené platby nevzniká nárok na oddílové triko


Jak oddílový příspěvek uhradit

Žádáme Vás o úhradu formou bankovního převodu na

číslo účtu 109942763/0300

- do poznámky platby uveďte jméno a příjmení dítěte


Vystavení potvrzení o úhradě příspěvku

V případě zájmu můžeme vystavit potvrzení o členství v oddílu a úhradě příspěvku pro pojišťovnu (proplacení části příspěvku). O potvrzení stačí požádat formou e-mailu na

info@atletikahavirov.com

- výpis příchozích plateb dostáváme cca jednou za 14 dní, je tedy potřeba na vystavení potvrzení několik dní počkat. Pokud na potvrzení spěcháte, zašlete nám prosím spolu se žádostí

i "Potvrzení o bankovním převodu".

bottom of page